Manager
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Tafeltjes voor in het Museumcafe

Omschrijving

Het museum wordt ingrijpend verbouwd. Er is een nieuw Museumcafe. Voor de inrichting hiervan zijn tafeltjes besteld. Deze tafeltjes worden pas na 8 tot 12 weken bezorgd. Het museum gaat weer open voor publiek. We zoeken voor tijdelijk tafeltjes voor 40 personen om bezoekers te kunnen ontvangen.

Match informatie

Aanvraagdatum 28-10-2018