MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Udense Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land waaronder onze lokale Uitdaging hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Udense Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Udense Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur en een adviesgroep die nauw met elkaar samenwerken.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Udense Uitdaging dragen.

Carla Blom - manager Udense Uitdaging
06 22453525 | info@udenseuitdaging.nl

Manager

De spin in het maatschappelijke web

De spin in het web van de Udense Uitdaging is manager Carla Blom.

Zij zorgt voor de continuïteit van de stichting. Ze gaat op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking en legt verbindingen tussen vragers en aanbieders. Daarbij doet ze regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Udense bedrijfsleven en het maatschappelijk veld.
Samen zorgen ze voor de opvolging van uw vragen en aanbod. Een bestuur van drie mensen houdt toezicht op de stichting.

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Dominique Uittenbogerd van bureau Van taal tot z ondersteunt de Udense Uitdaging op het gebied van PR en communicatie.

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De matchgroep van de Udensen Uitdaging bestaat uit Udense ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zoals stichting Compass (jongerenwerk). Samen vormen zij het netwerk dat kan helpen bij het uitzetten van binnenkomende vragen én het ophalen van wensen en behoeften.

Op dit moment bestaat de kern van matchgroep uit: Allard Bevers, Hans van Boxtel, Marco van den Brand, Mirte Romanillos, Rob Jansen en Patrick Kremers. Daarnaast werken we regelmatig op projectbasis samen met diverse ondernemers die de Uitdaging ondersteunen.

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Udense Uitdaging bestaat uit drie mensen. Samen controleren zij de organisatie van de stichting en de financiële huishouding. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

  • voorzitter Gijs de Louw, (Compass-Uden en de Pul)
  • secretaris Inge Kuipers, (Area Wonen)
  • penningmeester Robbie van den Berg (RvB Finance & Control)

 

Scroll naar boven