Terugblik 2015 en de start van 2016

Aan het einde van het jaar maken we de balans op van 2015 en kijken terug op een aantal bijzondere gebeurtenissen.

feestelijke startIn mei 2015 ging de Udense Uitdaging formeel van start tijdens de feestelijke startbijeenkomst in Markant Theater. Het was een drukke, gezellige en bovenal productieve dag waarin de ondernemers van onze matchgroep ook al de eerste matches realiseerden.

BitstuinZo kregen de vrijwilligers van het Bitstuin project hout van Chain Logistics, waarmee zij samen met leerlingen van basisscholen in Bitswijk vogelhuisjes zouden maken. Deze winter zullen we uitgebreider bij dit project stil staan in onze eerste nieuwsbrief!

We realiseerden in de afgelopen maanden nog meer matches. In totaal 15. Waaronder die van D’n Hof van de Toekomst bijvoorbeeld. De vrijwilligers van dit initiatief werken nu aan nieuwe tafels uit onze Spullenbank. Compass Uden heeft in haar jongerenateliers nieuwe tafels en een nieuwe koffiemachine staan en de Vrouwen Ontmoeting en Vormingskring Uden is geholpen bij het schrijven van hun bedrijfsplan. Natuurlijk hebben we nog meer matches gemaakt. Lees hierover op onze webpagina Gerealiseerde matches.

Er staan ook nog aanvragen open. Zo zoeken we voor Maison Unique nog steeds meer spullen voor de inventaris van haar sociaal textielatelier en zoeken we voor Platform Minima nog laptops of computers waarmee kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen helpen hun diploma’s te halen. We werken hard aan de realisatie van de aanvragen vanuit Platform Mensen met een Handicap (bouw nieuwe website) en Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden. Voor deze projecten hebben we samenwerking gezocht met het ROC Leijgraaf. In het nieuwe jaar gaan, zoals het er nu naar uitziet, leerlingen van dit ROC met deze aanvragen aan de slag.

MatchgroepOp 4 februari 2016 starten onze ondernemers in de matchgroep het nieuwe jaar weer met een nieuwe selectieronde voor aanvragen en aanbiedingen. Wil jij ook iets betekenen voor een ander? Of heb jij, net als in bovengenoemde voorbeelden, een vraag? Dien deze dan in via ons aanvraag/aanbodformulier op deze site. Je hoort dan binnen 2 weken na onze selectieronde van ons wat we met je aanvraag/aanbod gaan doen.

 

Scroll naar boven

Belangrijk bericht!

In februari gaat de Udense Uitdaging stoppen

Voor de afronding van lopende zaken wordt onze mailbox tot 15 maart incidenteel gelezen.