Ondersteuning bij de inrichting van een huis werk/spelclub

04-07-2019ManagerVraagOpen
Kinderen van groep 6-7-8 leer mogelijkheden aanbieden die ze Thuis niet of minder hebben. Een fijne ontmoetingsplek in de wijk, vroegtijdig contact en leerondersteuning.
6 laptops: spel programma s die school aanbiedt om leerontwikkeling te bevorderen en registreren.
Tafels /(stoelen: Ik maak in overleg met gemeente gebruik van de ruimte van de kinderclub: zij hebben kapotte materialen tot Hun beschikking.
Spel materialen: schaakbord dambord nieuwe games (kolonisten etc)
Flyer voor pr/ al zal het vooral via school en ouders gaan.